Lista główna została w 100% opłacona.
Ewentualnych przeniesień z listy rezerwowej będziemy dokonywać tylko w przypadku rezygnacji osób z listy głównej.

Poniższa lista obejmuje 400 osób ze standardowej rejestracji oraz osoby z dodatkowej puli organizatora.