LISTA – NIEPOKORNY MNICH

Lista startowa obejmuje 270 osób wybranych w drodze losowania oraz dodatkowe osoby zaproszone przez organizatora. Ewentualne przeniesienia z listy rezerwowej będziemy robić tylko w przypadku rezygnacji osób z listy startowej.