LISTA – WIELKA PREHYBA

Lista startowa obejmuje 600 osób ze standardowej rejestracji oraz dodatkowe osoby zaproszone przez organizatora. Ewentualne przeniesienia z listy rezerwowej będziemy robić tylko w przypadku rezygnacji osób z listy startowej.

 

Lista rezerwowa:

Lista jest prezentowana alfabetycznie, natomiast ewentualnego przeniesienia dokonujemy na podstawie kolejności zgłoszeń.