BLOG

Niepokorny Mnich – powtórna weryfikacja ITRA

Trasa Niepokornego Mnicha po skróceniu została ponownie zweryfikowana przez iTRA.

Podjęto decyzję, że liczba punktów (4 w nowej skali) pozostanie niezmieniona. Dodatkowe parametry uległy zmianie, mountain level wzrósł z 5 na 6, a finisher level zmniejszono z 470 do 300.