Lista obejmuje osoby z pierwotnej rejestracji na kwiecień oraz nowe zapisy z października.