Zgłoszenia nieopłacone w ciągu 5 dni od rejestracji znajdują się na liście rezerwowej. Jeśli Twoje zgłoszenie tam trafiło, to nadal możesz je opłacić i wrócić na listę główną, lecz tylko do czasu wyczerpania limitu zgłoszeń.