Najważniejsze lokalizacje:

Biuro Zawodów: Hotel Szczawnica Park Resort & Spa, Główna 25, Szczawnica

Strefa Startu / Mety Szczawnica: Parking Pieniny, Pienińska 1C, Szczawnica

Strefa Startu Chyża Durbaszka: Rynek Jaworki

Strefa Startu Hardy Rolling: Jaworki, Parking Homole (Pod Durbaszką)

Piątek, 18 czerwca 2021

16:00 – 22:00 otwarcie Biura Zawodów, Hotel Szczawnica Park Resort & Spa

Sobota, 19 czerwca 2021

3:00 otwarcie Strefy Startu / Mety, Parking Pieniny, Pienińska 1C, Szczawnica

3:00 start Niepokorny Mnich, Parking Pieniny, Pienińska 1C, Szczawnica

6:00 otwarcie Biura Zawodów, Hotel Szczawnica Park Resort & Spa

7:00 start Dziki Groń, Parking Pieniny, Pienińska 1C, Szczawnica

8:00, 8:30 start Wielka Prehyba (start falowy), Parking Pieniny, Pienińska 1C, Szczawnica

9:00 start Żwawe Wierchy, Parking Pieniny, Pienińska 1C, Szczawnica

9:00 odjazd busów na start Hardego Rollingu do Jaworek (przystanki: 1. Parking Pieniny, 2.Karczma u Polowacy, 3. DT Halka, przy Wiewiórce)

10:00 start Hardy Rolling, Parking Homole (pod Durbaszką)

10:00 odjazd busów na start Chyżej Durbaszki do Jaworek, (przystanki: 1. Parking Pieniny, 2.Karczma u Polowacy, 3. DT Halka, przy Wiewiórce)

11:00, 11:30 start Chyża Durbaszka (start falowy), Rynek Jaworki

14:00 zamknięcie Biura Zawodów, Hotel Szczawnica Park Resort & Spa

20:00 zamknięcie Strefy Mety, Parking Pieniny, Pienińska 1C, Szczawnica