REGULAMIN BIEGÓW W SZCZAWNICY 2022

 

1. Cele imprezy:

 • popularyzacja sportu i aktywności sportowej;
 • popularyzacja biegów górskich jako formy aktywności sportowej;
 • wyłonienie najlepszych uczestników biegów górskich;
 • promocja regionu turystycznego Pienin, Beskidu Sądeckiego, miasta Szczawnica i miast Partnerskich w Polsce i na świecie;
 • krzewienie świadomości ekologicznej;
 • promowanie bezpiecznego biegania w górach.

 

2. Organizatorzy imprezy

Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo
NIP: 667 176 65 77

 

Mountain Touch
Pod Sadami 5a
34-460 Szczawnica
NIP: 6312510375

 

3. Informacje podstawowe

W ramach Biegów w Szczawnicy, uczestnicy mogą wybrać jedną z sześciu tras:

 • Hardy Rolling – 10 km
 • Chyża Durbaszka – 20 km
 • Żwawe Wierchy – 33 km
 • Wielka Prehyba – 43 km
 • Dziki Groń – 64 km
 • Niepokorny Mnich – 95 km

 

4. Termin i miejsce

Biegi w Szczawnicy odbędą się w terminie 23. kwietnia 2022 roku w Szczawnicy.

 

5. Zasady uczestnictwa

 • W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni uczestnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
 • W zawodach mogą wziąć udział również uczestnicy w wieku 16-17 lat, którzy zobowiązani są do posiadania zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.

 

6. Szczegóły dotyczące poszczególnych dystansów

Hardy Rolling – 10 km

Dystans 10.2 km
Przewyższenie +470 m/-600 m
Termin 23. kwietnia 2022 (sobota)
Godzina startu 17:00
Lokalizacja startu Jaworki, Parking Homole
Lokalizacja mety Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Limit czasu 3 godziny
Limit Uczestników 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Chyża Durbaszka – 20 km

Dystans 19.3 km
Przewyższenie +810 m/-940 m
Termin 23. kwietnia 2022 (sobota)
Godzina startu 08:30
Lokalizacja startu Jaworki, Skwer Czarna Woda
Lokalizacja mety Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Limit czasu 5 godzin
Limit Uczestników 950 osób + 50 do dyspozycji Organizatora

 

Żwawe Wierchy – 33 km

Dystans 32.8 km
Przewyższenie +1550 m/-1550 m
Termin 23. kwietnia 2022 (sobota)
Godzina startu 07:00
Lokalizacja startu Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Lokalizacja mety Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Limit czasu 8 godzin
Limit Uczestników 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

 Wielka Prehyba – 43 km

Dystans 43.5 km
Przewyższenie +1925 m/-1925 m
Termin 23. kwietnia 2022 (sobota)
Godzina startu 09:00
Lokalizacja startu Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Lokalizacja mety Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Limit czasu 9 godzin
Limit Uczestników 950 osób + 50 do dyspozycji Organizatora

 

Dziki Groń – 64 km

Dystans 64.1 km
Przewyższenie +3150 m/-3150 m
Termin 23. kwietnia 2022 (sobota)
Godzina startu 06:00
Lokalizacja startu Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Lokalizacja mety Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Limit czasu 14 godzin
Limit Uczestników 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

Niepokorny Mnich – 95 km

Dystans 94.8 km
Przewyższenie +4915 m/-4915 m
Termin 23. kwietnia 2022 (sobota)
Godzina startu 02:00
Lokalizacja startu Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Lokalizacja mety Szczawnica, Parking Pieniny nad Dunajcem
Limit czasu 18 godzin
Limit Uczestników 480 osób + 20 do dyspozycji Organizatora

 

7. Informator techniczny

 • Przed zawodami zostanie wydany informator techniczny, w którym zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych biegów.
 • Komunikat techniczny zostanie przesłany do wszystkich zapisanych uczestników, na wskazany przez nich adres e-mail podany w formularzu zapisów, a także zamieszczony na stronie zawodów najpóźniej na 10 dni przed biegami.

 

8.  Zapisy

 • Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną na stronie zapisy.strefaprzygod.pl.
 • Aby zapisać się na wybrany bieg należy założyć konto uczestnika, zalogować się i wybrać konkretną trasę klikając „zapisz się” i uzupełniając dodatkowe dane (np. rodzaj posiłku).
 • Na każdym biegu po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową, ograniczoną do 50 miejsc na dany bieg.
 • Listy startowe weryfikowane są zgodnie z upływającymi terminami płatności na danym biegu.
 • W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany mailowo na adres e-mail podany podczas rejestracji.

 

Niepokorny Mnich

 • Zapisy trwają od 2. listopada 2021 (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc (480 osób) lub do 21 marca 2022 roku.
 • Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie przesunięte na listę rezerwową.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 20 miejsc dla uczestników elity, sponsorów i partnerów.

 

Dziki Groń

 • Zapisy trwają od 9. listopada 2021 (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc (480 osób) lub do 21 marca 2022 roku.
 • Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie przesunięte na listę rezerwową.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 20 miejsc dla uczestników elity, sponsorów i partnerów.

 

Wielka Prehyba

 • Zapisy trwają od 16. listopada 2021 (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc (950 osób) lub do 21 marca 2022 roku.
 • Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie przesunięte na listę rezerwową.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 50 miejsc dla uczestników elity, sponsorów i partnerów.

 

Żwawe Wierchy

 • Zapisy trwają od 23. listopada 2021 (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc (480 osób) lub do 21 marca 2022 roku.
 • Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie przesunięte na listę rezerwową.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 20 miejsc dla Uczestników elity, sponsorów i partnerów.

 

Chyża Durbaszka

 • Zapisy trwają od 30. listopada 2021 (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc (950 osób) lub do 21 marca 2022 roku.
 • Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie przesunięte na listę rezerwową.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 50 miejsc dla Uczestników elity, sponsorów i partnerów.

 

Hardy Rolling

 • Zapisy trwają od 7. grudnia 2021 (godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc (480 osób) lub do 21 marca 2022.
 • Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie przesunięte na listę rezerwową.
 • Organizator dysponuje dodatkową pulą 20 miejsc dla Uczestników elity, sponsorów i partnerów.

 

9. Świadczenia

W ramach pakietów uczestnikom zawodów zapewniamy:

 • ubezpieczenie NNW;
 • bufety na trasie zgodnie z informacjami przedstawionymi na stronie zawodów. Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia bufetów zostaną zamieszczone w informatorze technicznym najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów;
 • bufet na mecie zawodów;
 • numer startowy z chipem;
 • mapę z trasą biegu;
 • informator zawierający najważniejsze informacje dotyczące imprezy;
 • worek 30 l na depozyt na metę;
 • worek 30 l na przepak w przypadku Niepokornego Mnicha;
 • elektroniczny pomiar czasu;
 • pamiątkowe medale dla osób, które ukończą bieg;
 • nagrody i statuetki dla najlepszych zawodników na poszczególnych trasach;
 • zabezpieczenie medyczne i GOPR;
 • w przypadku trasy Chyża Durbaszka i Hardy Rolling transport na start zawodów (ze Szczawnicy do Jaworek);
 • oznaczenie trasy.

 

10. Opłata startowa:

Opłata startowa na poszczególnych dystansach wynosi odpowiednio:

Niepokorny Mnich:

 • 240 zł wpłacone do 31. grudnia 2021
 • 260 zł wpłacone od 1. stycznia 2022 do 28. lutego 2022
 • 280 zł wpłacone od 1. marca 2022 do 21. marca 2022

Dziki Groń:

 • 200 zł wpłacone do 31. grudnia 2021
 • 220 zł wpłacone od 1. stycznia 2022 do 28. lutego 2022
 • 240 zł wpłacone od 1. marca 2022 do 21. marca 2022

Wielka Prehyba:

 • 180 zł wpłacone do 31. grudnia 2021
 • 200 zł wpłacone od 1. stycznia 2022 do 28. lutego 2022
 • 220 zł wpłacone od 1. marca 2022 do 21. marca 2022

Żwawe Wierchy:

 • 160 zł wpłacone do 31. grudnia 2021
 • 180 zł wpłacone od 1. stycznia 2022 do 28. lutego 2022
 • 200 zł wpłacone od 1. marca 2022 do 21. marca 2022

Chyża Durbaszka:

 • 140 zł wpłacone do 31. grudnia 2021
 • 160 zł wpłacone od 1. stycznia 2022 do 28. lutego 2022
 • 180 zł wpłacone od 1. marca 2022 do 21. marca 2022

Hardy Rolling:

 • 90 zł wpłacone do 31. grudnia 2021
 • 100 zł wpłacone od 1. stycznia 2022 do 28. lutego 2022
 • 110 zł wpłacone od 1. marca 2022 do 21. marca 2022

 

 • Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane uczestnika zostaną automatycznie opublikowane na liście startowej na stronie wydarzenia.
 • Liczone jest wyłącznie pełne zgłoszenie oraz wpłata wpisowego na wskazane w niniejszym regulaminie i na stronie zawodów konto. Potwierdzeniem rejestracji jest pojawienie się zawodnika na liście startowej na stronie zawodów, a także wiadomość wysłana na adres e-mail podany w czasie rejestracji.
 • Opłata startowa nie jest ważna, jeżeli uczestnik nie zostanie zgłoszony elektronicznie, jeżeli została dokonana po terminie lub gdy zostanie wniesiona po wyczerpaniu limitu miejsc.
 • Osobom urodzonym w roku 1957 lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50%.

 

11. Zwroty opłaty startowej i/lub przekazanie pakietu

Zwrot opłaty startowej przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów jest możliwy na następujących warunkach:

 • w przypadku rezygnacji ze startu do 31. stycznia 2022 zwrócona zostanie kwota wpłaconego wpisowego po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł,
 • w przypadku rezygnacji ze startu w terminie od 1. lutego do 28. lutego 2022 zwrócone zostanie 50% kwoty wpłaconego wpisowego,
 • rezygnacja po 28. lutego 2022, w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego,
 • do 10. kwietnia 2022 uczestnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby (osoba, na którą przepisywany jest pakiet powinna zarejestrować się w systemie zapisów, natomiast osoba, która odstępuje pakiet powinna przesłać dane obu uczestników (imiona, nazwiska, adresy e-mail oraz dystans, którego dotyczy zgłoszenie) na adres: zapisy@biegiwszczawnicy.pl),
 • przepisanie pakietu na inną osobę jest bezpłatne, a po przepisaniu pakietu możliwa jest również zmiana dystansu – patrz pkt. 12,
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach oraz nie przerzuca opłaty startowej na inne/kolejne zawody.

 

12. Zmiana dystansu

 • Organizator dopuszcza możliwość zmiany zadeklarowanego wcześniej przez uczestnika dystansu. Każdorazowo taka decyzja podejmowana jest przez Organizatora indywidualnie i w zależności od dostępności pakietów na danym dystansie.
 • W przypadku przepisania na dystans dłuższy uczestnik powinien dopłacić różnicę wpisowego pomiędzy dystansami (różnica liczona na podstawie terminu pierwotnej wpłaty).
 • W przypadku przepisania na dystans krótszy Organizator zwraca różnicę wpisowego zgodnie z harmonogramem zwrotów:
  • do 31. stycznia 2022 zwrócona zostanie różnica wpisowego pomiędzy dystansami po potraceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 5 zł,
  • od 1. lutego do 28. lutego 2022 zwrócone zostanie 50% różnicy wpisowego pomiędzy dystansami,
  • zgłoszenie zmiany po 28. lutego 2022 nie uprawnia do zwrotu różnicy wpisowego pomiędzy dystansami.

 

13. Odbiór pakietów

 • Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 • Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
 1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.
 • W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki, mapę z trasami biegów, informator.
 • Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

 

14. Trasa

 • Z wyjątkiem krótkich fragmentów, trasy w większości zostały poprowadzone górskimi szlakami turystycznymi.
 • Trasa, oprócz oznaczenia szlakowego, zostanie dodatkowo oznaczona przez Organizatora. Szczegóły znakowania trasy zostaną podane w informatorze udostępnionym przed zawodami oraz dodawanym do pakietów startowych.
 • Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany na stronie zawodów, a także w formie mapy, którą każdy uczestnik otrzyma w biurze zawodów.

 

15.  Zasady obowiązujące na trasie

 • W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora.
 • Zorganizowana pomoc osób trzecich (suport) jest dopuszczona w strefach punktów żywieniowych. Jakakolwiek zorganizowana pomoc w czasie rywalizacji sportowej na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona. Zawodnicy korzystający ze zorganizowanego suportu poza punktami kontrolnymi będą karani dyskwalifikacją.
 • Organizator dopuszcza pomoc osób trzecich w przypadkach, gdy jest to spontaniczna pomoc lub gest gościnności mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają trasy, a także osób spotykanych na trasach.

 

16. Numery startowe i pomiar czasu

 • Każdy uczestnik otrzyma w Biurze Zawodów numer startowy oraz chip.
 • Przez cały czas trwania zawodów uczestnicy zobowiązani są posiadać numer startowy umieszczony z przodu, w miejscu widocznym dla sędziów oraz chip przyczepiony do buta – inne umieszczenie chipa nie gwarantuje poprawnego odczytu przez system pomiarowy, co może prowadzić do dyskwalifikacji bądź też do złego pomiaru czasu uczestnika.

 

17. Limity czasowe

 • Na trasie wszystkich biegów wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika;

Limity na pokonanie poszczególnych tras:

 • Hardy Rolling: 3 godziny.
 • Chyża Durbaszka: 5 godzin.
 • Żwawe Wierchy: 8 godzin.
 • Wielka Prehyba: 9 godzin.
 • Dziki Groń: 14 godzin.
 • Niepokorny Mnich: 18 godzin.

 

Na trasie Dziki Groń ustanowiono limity pośrednie, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika.

 • Bacówka na Obidzy – 10 h (godz. 16:00)
 • Schronisko pod Durbaszką – 12 h 30 min (godz. 18:30)

Na trasie Niepokorny Mnich ustanowiono limity pośrednie, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją uczestnika:

 • Bacówka na Obidzy – 14 h (godz. 16:00)
 • Schronisko pod Durbaszką – 16 h 30 min (godz. 18:30)

 

 • Po upływie limitu czasu uczestnik nie jest klasyfikowany i nie bierze udziału w dalszej części trasy. Nie ma także możliwości kontynuowania trasy bez numeru startowego, na tzw. „własną odpowiedzialność” czy „poza klasyfikacją”.

 

18. Punkty żywieniowe i odżywianie na trasie

 • Na trasie biegów będą znajdować się punkty odżywcze. Dokładna rozpiska punktów dostępna jest na stronie: biegiwszczawnicy.pl w zakładce Trasy.
 • Na punktach odżywczych uczestnicy będą mogli skorzystać z dostępnych tam bufetów.
 • Poza punktami odżywczymi uczestnicy będą mogli we własnym zakresie korzystać ze znajdujących się na trasie schronisk.

 

19. Ochrona środowiska

 • Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzą trasy biegów, zwłaszcza: porzucanie śmieci, niszczenie roślinności, zakłócanie ciszy w okolicach rezerwatów, palenie ognisk, itp.
 • Wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety.
 • Uczestnicy łamiący w czasie wydarzenia obowiązujące zasady dotyczące ochrony środowiska będą dyskwalifikowani.
 • Ze względu na przebieg tras przez teren rezerwatu zakazany jest udział w biegu z psem.

 

20. Bezpieczeństwo

 • Zabrania się pozostawiania cennych rzeczy (telefonów, dokumentów) w depozytach.
 • Organizator zwraca uwagę uczestników na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do biegów oraz w trakcie przygotowań dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej uczestnika.
 • Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegów.
 • Organizator zapewnia uczestnikom biegów ubezpieczenie NNW.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem w biegach.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest upoważnienie personelu medycznego i paramedycznego zatrudnionego w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu poszkodowanego uczestnika w bezpieczne miejsce.
 • Służby medyczne lub Organizator zawodów mogą zakazać dalszego kontynuowania biegu przez uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie złego stanu zdrowia zagrażającego życiu lub zdrowiu uczestnika.
 • Akceptując niniejszy Regulamin, uczestnik potwierdza, że udział w biegach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegach i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest posiadanie odpowiedniego oraz aktualnego badania lekarskiego dopuszczającego do startu w wybranym biegu lub podpisanie w biurze zawodów oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika oraz braku przeciwwskazań do udziału w biegu.
 • Nad bezpieczeństwem uczestników na trasach zawodów będzie czuwać Grupa Podhalańska GOPR.

 

21. Zejście z trasy

 • Jeśli uczestnik wycofa się z biegu w trakcie rywalizacji jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora telefonicznie na numer telefonu wskazany na numerze startowym uczestnika.
 • Jeśli uczestnik wycofa się z biegu na punkcie żywieniowym powinien poinformować o tym osoby reprezentujące Organizatora znajdujące się na danym punkcie. Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport na metę uczestnikom rezygnującym w strefach punktów odżywczych.
 • Jeśli uczestnik wycofa się z biegu poza punktem żywieniowym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport na metę uczestnikom rezygnującym poza punktami żywieniowymi.
 • Osoby, które nie zgłoszą niezwłocznie Organizatorowi swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

 

22. Wyposażenie na trasie

 • W trakcie trwania całych zawodów każdy z uczestników jest zobowiązany posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe wskazane dla trasy, na której startuje (pkt. 23).
 • Wyposażenie może być kontrolowane przez Organizatora zarówno przed startem, jak i na mecie zawodów.
 • Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej dla uczestnika. Wysokość naliczanej kary czasowej to 15 minut za każdy z brakujących elementów wyposażenia. Kara czasowa będzie doliczana do czasu, jaki uczestnik uzyskał na mecie zawodów.

 

23. Wyposażenie obowiązkowe 

Hardy Rolling:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,25 litra,

 

Chyża Durbaszka:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,25 litra,

 

Żwawe Wierchy

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip;
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,

 

Wielka Prehyba:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming).
 • koc ratunkowy/folia NRC
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,

 

Dziki Groń:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • plecak lub pas biegowy/nerka,
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC.

 

Niepokorny Mnich:

 • numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania) oraz chip,
 • plecak lub pas biegowy/nerka,
 • pojemnik na wodę do wykorzystania na trasie i punktach żywieniowych (kubeczek lub bukłak lub bidon lub flask) o łącznej pojemności co najmniej 0,5 litra,
 • telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin (zalecany włączony roaming),
 • koc ratunkowy/folia NRC,
 • czołówka/latarka.

 

*Z dbałości o naturalne środowisko na punktach żywieniowych nie udostępniamy plastikowych kubków.

 

Wyposażenie zalecane:

 • czołówka lub latarka dla uczestników Dzikiego Gronia,
 • ubiór odpowiedni do aktualnej pogody,
 • kurtka przeciwdeszczowa (niezależnie od spodziewanej pogody),
 • apteczka osobista.

 

24. Przepaki i depozyty

 • Na wszystkich trasach można przygotować depozyt, który będzie oczekiwał na uczestnika na mecie zawodów. Worki na depozyty zostaną wydane razem z pakietem w biurze zawodów. Dodatkowo na trasie Niepokorny Mnich uczestnicy mogą przygotować depozyt/przepak, z którego będą mogli skorzystać na trasie zawodów. Wszystkie informacje dotyczące depozytów, ich oznaczania, przekazywania zostaną opublikowane na stronie zawodów i w informatorze technicznym.
 • Uczestnicy Hardego Rollingu i Chyżej Durbaszki mogą zdeponować swój worek depozytowy tuż przed startem w Jaworkach – zostanie on przetransportowany na metę do Szczawnicy.
 • Uczestnicy Niepokornego Mnicha mogą zdeponować worek na przepak na trasę tuż przed startem. Po starcie biegu, przepaki zostaną przetransportowane na punkt żywieniowy w Rytrze.
 • Po bieg depozyty można odebrać w wyznaczonym miejscu na mecie zawodów.
 • Wydanie depozytu następuje wyłącznie za okazaniem numeru startowego.
 • Rzeczy nieodebrane przez uczestników w trakcie imprezy zostaną przekazane do właściwego biura rzeczy znalezionych.

 

25. Rywalizacja i nagrody

 • Biegi mają charakter rywalizacji sportowej.
 • Najszybsze panie i najszybsi panowie na każdej z tras zostaną nagrodzeni.
 • Podczas Biegów w Szczawnicy prowadzone będą następujące klasyfikacje: klasyfikacja generalna, klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 • Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
 • Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów brutto, liczonych od momentu startu biegu.
 • W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto.
 • Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.biegiwszczawnicy.pl bezpośrednio po biegu.
 • Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 25kwietnia 2022 do godz. 18.00 na adres mailowy zapisy@biegiwszczawnicy.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 28.kwietnia 2022 r.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Biegi w Szczawnicy otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 • Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

 

26. Ochrona wizerunku i dane osobowe

 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest podpisanie w biurze zawodów stosownego oświadczenia dotyczącego zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych uczestnika.
 • Warunkiem uczestnictwa w biegach jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, przez administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), którym jest Fundacja Strefa Przygód z siedzibą pod adresem Staw II 12/17, 62-420 Strzałkowo, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji imprezy sportowej, w tym do publikacji danych uczestnika na listach startowych oraz listach z wynikami oraz przesłania rezultatu uczestnika na wskazany podczas rejestracji nr telefonu.
 • Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.
 • Dane uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym przy realizacji imprezy i akcji z nią związanych, na podstawie odpowiednich umów powierzenia.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji imprezy, szczegóły przechowywania konkretnych danych określa Polityka Prywatności.
 • Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy Biegi w Szczawnicy także we współpracy z innymi osobami, np. wolontariuszami, które to osoby realizują czynności związane z organizacją i przebiegiem imprezy.
 • Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych uczestnika określa Polityka Prywatności.

 

27. Faktury

 • Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu mailem na adres: zapisy@biegiwszczawnicy.pl.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami faktura za wniesioną opłatę startową może zostać wystawiona do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności.
 • Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
 • Akceptując Regulamin, uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

28. Protesty

 • Organizator przyjmuje oficjalne protesty dotyczące łamania regulaminu zawodów w dniu zawodów – 23 kwietnia 2022 do godziny 20:00. Protesty wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Protesty można składać mailowo na adres: biuro@biegiwszczawnicy.pl lub osobiście w biurze zawodów zlokalizowanym na mecie zawodów.
 • Organizator rozpatruje protesty w możliwie najkrótszym czasie, maksymalnie w ciągu 48 godzin.
 • Wszelkie reklamacje, uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w imprezie można składać w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia, w szczególności na adres e-mail Organizatora lub pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora, z dopiskiem „Reklamacja”. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 

29. Konto bankowe

Opłatę startową za udział w zawodach należy wnieść poprzez system płatności on-line na stronie zapisów, przekierowujący do strony przelewy24.pl lub uiścić przelewem na konto:

PLN
95 1140 2004 0000 3202 7721 0296
(mBank)
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo

 

Tytuł wpłaty: [nazwa biegu] + [imię i nazwisko Uczestnika/Uczestników]
*(przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem)

 

EURO

IBAN: PL 71 1140 2004 0000 3212 0612 0267
BIC: BREXPLPWMBK
Nazwa i adres banku: mBank S.A., PO Box 2108, 90-959 Łódź 2
SORT CODE: 11402004

 

30. Postanowienia końcowe

 • O ewentualnych zmianach dotyczących harmonogramu zawodów lub przebiegu tras uczestnicy zostaną poinformowani przed rozpoczęciem zawodów.
 • Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować nałożeniem kary czasowej lub dyskwalifikacją uczestnika. Każdorazowo tego typu zdarzenia będą indywidualnie rozpatrywane przez Organizatora.
 • W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.

 

31. Kontakt z organizatorem

strona www: www.biegiwszczawnicy.pl
e-mail: biuro@biegiwszczawnicy.pl

 

32. COVID-19

 • Jeśli w dniu rozgrywania zawodów będą obowiązywały obostrzenia dotyczące organizacji wydarzeń sportowych uczestnicy będą zobowiązani do przestrzegania wszelkich obostrzeń, nakazów i zakazów związanych z dystansem społecznym, zasłanianiem ust i nosa, dezynfekcji i innych aktualnych na dzień odbioru pakietu i startu danego uczestnika. Wszelkie ewentualne obostrzenia i informacje będą przez nas publikowane bliżej terminu wydarzenia.
 • Jeśli ze względu na obowiązujące obostrzenia organizacja wydarzenia nie będzie możliwa, termin imprezy zostanie zmieniony, a uczestnicy z opłaconymi pakietami startowymi będą mogli:
  • wziąć udział w wydarzeniu w nowym terminie;
  • zgłosić w ciągu 14 dni rezygnację uprawniającą do zwrotu 80% kwoty wpłaconej opłaty startowej.